cos i ment Figueres | Més de 29 anys de psicologia clínica especialitzada
21347
single,single-post,postid-21347,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
olgaprada-clinica

Més de 29 anys de psicologia clínica especialitzada

Des de l’abril del 2006, Figueres compta amb la consulta privada de psicologia clínica i psicoterà- pia psicoanalítica d’Olga Prada Soler, anomenada Cos i ment.

 

Des d’una visió holística, en què el cos i la ment interactuen, la psicòloga i psicoterapeuta ofe- reix la seva escolta i atenció al pa- timent psíquic.

 

El malestar se sol manifestar en forma de símptomes diversos que tant poden afectar l’esfera emocional (ansietat, estrès, irri- tabilitat, poca tolerància a l’estrès, etc.) com al cos (somatitzacions diverses, angoixes que cursen amb ofecs, taquicàrdies…).

 

Els pacients poden ser derivats per altres professionals (del camp de la medicina, educació, serveis socials, advocats…). Molt sovint venen per iniciativa pròpia, ja que és el mateix pacient qui, subjec- tivament, valora el seu nivell de sofriment.

 

 

En el cas dels nens (i també a vegades dels adolescents) solen ser els pares qui els porten, ja si- gui perquè observen alteracions en la conducta, en el desenvolu- pament o detecten un patiment també emocional.

 

Cal obrir el món interior

El pacient, sigui nen, adolescent o adult, necessita obrir el seu món interior (fantasies, pensa- ments, sentiments i emocions, somnis) perquè és el que governa la seva conducta i actitud.

 

Sovint, un vol negar sentir o te- nir pensaments pertorbadors, poc acceptats socialment o en la nostra cultura.

 

El coneixement d’aquest món interior, la seva comprensió i ac- ceptació, així com entendre que conviuen les emocions “negati- ves” amb les més positives, per- met anar creixent internament.

 

El pacient se sent més alliberat i fort, essent més capaç d’enfron- tar-se als contratemps i ansietats quotidianes.

 

La psicoteràpia psicoanalítica proporciona, doncs, un espai se- gur, con dencial, que ajuda a re- soldre problemes psicològics.

 

S’escolta aquest món intern (expressat de diverses maneres) donant llum al malestar, posant les paraules que un no troba i possibilitant una experiència contenidora que permet avançar i trobar altres maneres de funcio- nar.

 

Però no sempre és necessari un tractament sostingut en el temps. A vegades un espai de consulta i/o d’assessorament pot ajudar a esvair dubtes i entendre alguns aspectes que ajudin a re-trobar l’equilibri psíquic.

 

Més de 29 anys d’experiència

Olga Prada, psicòloga clínica es- pecialitzada, màster en psicoterà- pia psicoanalítica, té 29 anys d’ex- periència clínica. Acreditada per FEAP i EFPA (Associació Espan- yola d’associacions de psicotera- peutes i Federació Europea de psi- còlegs). Atén pacients infantils, adolescents, adults en sessions in- dividuals, de parella o família, se- gons quina sigui la necessitat.